ارسال بار به تمام نقاط کشور و جهان از طریق انواع خودروهای باری و مجهز به یخچال و GPS با قابلیت ردیابی لحظه ای و ارتباط با راننده
وندا ترا بر

ناوگان خودرویی وندا ترابر شامل ایسوزو و وانت نیسان می باشد.

خودروهای وندا